[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1

หน่วยตรวจสอบภายใน 31 / ม.ค. / 2560
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีความเข้าใจโดยสรุป เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ของหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 3 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>