[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
เรื่อง : การพัฒนาโรงเรียนเคียนซาพิทยาคมให้เป็นโรงเรียนปลอดขยะ และศูนย์การเรียนรู้ตำมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา


TOP HIT
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

- แผนการนิเทศ ติดตาม และประมินผลการจัดการศึกษา สำนักงาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ครั้งที่ 1 ปีงประมาณ 2560 [ 2186 ]
- รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ [ 1256 ]
- แบบประเมินสถานศึกษาโครงการโรงเรียนปลอดขยะ [ 980 ]
- แผนการจัดการความรู้ [ 964 ]
- ยุทธศาสตร์ 20 ปี .. อนาคตประเทศไทย : มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน [ 866 ]

þѲç¹¹ҾԷҤç¹ʹ ٹ¹ѡѪҢͧɰԨ§ҹ֡ ѭҢ繡ùѡѪҢͧɰԨ§ûԺѵҧԧѧ׹

| ดาวน์โหลดเอกสาร | เข้าชม : 589 |
ผู้เขียน : สุจินต์ ภิญญานิล
หน่วยงาน : โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
อังคาร ที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้